Healthcare & Social Care

Het landschap in de zorg is een continu veranderende omgeving. Met ontdekkingen ontstaan unieke uitdagingen en kansen. Patiënten en belanghebbenden vragen om transparante, kosteneffectieve kwaliteitszorg. Tegelijkertijd ervaren zorgverleners frustratie over het gebrek aan samenhang en coördinatie die hun vermogen om gezamenlijk betere resultaten te bereiken, belemmert.

·         De bevolking vergrijst. Mensen leven langer, maar er is een grote kloof tussen degenen die zelfstandig thuis kunnen wonen en degenen die in aanmerking komen voor langdurige zorg;

·         Een ongezonde levensstijl leidt tot een toename van ziekte en chronische ziekten;

·         Verwacht arbeidstekort met als gevolg een vergrijzende bevolking en jongere beroepsbevolking; Maar ook grote uitstroom door te hoge werkdrukbeleving in de zorg.

·         Kennislacunes en werkstandaarden verschillen steeds meer tussen ervaren personeel en beginnend personeel;

·         Vergaande bureaucratie, waaronder wetgeving en ineffectieve prikkels leiden tot een stijging van de zorgkosten die 10-18,5% van het nationale BBP uitmaken (Canada, Nederland, Verenigde Staten);

·         De gezondheidszorg is meer collaboratief en vereist dat mensen interprofessioneel werken.

Oteos heeft een sterke focus op teamontwikkeling, de klant (patiënt)ervaring en medewerkerservaring. Het zijn die factoren die een solide basis leggen voor uw organisatie en het mogelijk maken om uitdagingen en veranderingen aan te gaan. Onze deskundige zorgspecialisten richten zich op de menselijke factoren die worden beïnvloed door de huidige trends en kunnen organisaties helpen de uitdagingen in de huidige zorgomgeving het hoofd te bieden.